Campagne & strategie

Skills: Marketing & PR

Voor dit binnenvaartgerelateerde jongerennetwerk zijn campagne en strategievoering tot stand gebracht. Ook de hieraan gekoppelde bijeenkomsten zoals in De Tweede Kamer plus inhoud zijn in samenspraak met het bestuur gerealiseerd.